Pasientmonitor

PRO MED AS fører pasientmonitorer som kan brukes av sykehus, legekontorer og andre klinikker. Flere av våre monitorer kan kobles opp til EMR med hjelp av IHE-standard, dersom det er ønskelig. Ta kontakt med oss for pris.

For kjøp av forbruksmateriell, reservedeler og lignende, ta gjerne kontakt med oss.